Tjänster

Bokföring är en mycket viktig, men för många en komplicerad och tråkig del av att driva ett företag. I vissa fall kan det även vara vettigt att inte slösa sin egen tid på bokföring utan spendera den på arbete som driver intäkter.
Jag erbjuder skräddarsydda bokföringtjänster där du som kund bestämmer hur omfattande hjälp du vill ha. Det kan vara allt från avancerade månadsrapporter till mindre avancerad och mindre frekvent uppföljning.
Jag kan ta på mig hela bokföringsuppdrag med allt från fakturering och leverantörsfakturahantering till kontantutlägg, men kan även erbjuda enstaka delar som sammanställning av bokslut och årsredovisning.
Jag använder mig i dagsläget av Visma SPCS, ett av marknadens vanligaste och största program.
 

KPI Consulting ABNyheter och evenemangOmTjänsterSupport