KPI Consulting AB

Välkommen till KPI Consulting!

KPI Consulting AB startades år 2013 av Fredrik von Sydow. Fredrik drev sitt bolag som en enskild firma från 2006 och bestämde sig 2013 för att ta steget att ombilda företaget till ett AB och utvidga verksamheten.

Namnet KPI Consulting AB kommer från den engelska förkortningen KPI (Key Performance Indicator) – Nyckeltal. Nyckeltal är något som driver oss. Vi anser att i stort sett alla bolag bör identifiera sina nyckeltal och är övertygade om att hittar man rätt nyckeltal för sin verksamhet, kommer man även kunna utveckla och förbättra sin verksamhet.

När vi pratar nyckeltal är det inte alltid de traditionella finansiella nyckeltalen vi menar. Nyckeltal kan identifieras i kunder, leverantörer, processer, ja i stort sett hela din verksamhet. Det svåra är att identifiera de viktiga nyckeltalen för just din verksamhet.

KPI Consulting ABNyheter och evenemangOmTjänsterSupport